MBL studietur: Dypdykk i kunstig intelligens

Hvor langt har de store internasjonale medie- og teknologiselskapene kommet med å ta i bruk kunstig intelligens? Innenfor hvilke områder er det de ser den største effekten? Hvilke erfaringer har de gjort seg så langt? Er kunstig intelligens et nytt buzzword eller er det faktisk noe som vil være med på å endre arbeidsmåtene våre på en radikal måte? Bli med MBL på studietur i november for å finne ut mer av dette.

26.- 30. november arrangerer MBL studietur til både New York og Silicon Valley for å møte selskaper som enten har tatt i bruk kunstig intelligens selv eller som arbeider med teknologiområdet.  Studieturen passer for alle ledere i mediebransjen. Det er maks 15 plasser på turen, her er det førstemann til mølla. Vi har også valgt å legge studieturen til både øst og vestkysten av USA. Dette for å møte medieselskapene i New York og mer teknologi rettede selskaper i Silicon Valley. I tillegg har vi lagt inn møte med både Amazon, samt en lengre workshop på Stanford.

Ønsker du å melde deg på eller har du spørsmål eller kommentarer; ta gjerne direkte kontakt med meg, Geir Engen. Du treffer meg på telefon 951 99 067 eller mail meg på: ge@mediebedriftene.no.