8 av 10 unge leser Avisa Nordland

Avisa Nordland når stadig nye høyder med sin Unge lesere satsing og leses nå av 8 av 10 unge. -Det bemerkelsesverdige er at vi faktisk øker relevans og lesing blant våre yngre lesere. I fjorårets måling var det 73 prosent av unge i alderen 20-30 år som leste avisen vår daglig – denne er nå økt til utrolige 79 prosent, sier sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen i Avisa Nordland (bildet).

Tallene plasserer Avisa Nordland  (AN) på nytt som best i klassen når det gjelder å nå disse aldersgruppene, mens Namdalsavisa er den nest beste. Blant unge voksne i Salten leser nå 66 % an.no hver dag, og 43 % leser AN på mobil daglig.

Unge voksne-prosjektet i AN følges med argusøyne fra mange kanter – ikke minst etter at avisen gikk helt til topps i den internasjonale konkurransen The 2013 World Young Reader Prize (WAN-IFRA).

Den ferske leserundersøkelsen viser suksess hva gjelder lesing, tilfredshet, merkevarebygging, posisjon og ikke minst med hensyn til relasjonen til unge voksne i avisens store nedslagsfelt.

-Det er for tidlig å anslå noe sikkert hva avisens satsning innebærer på abonnementsområdet, sier analysesjef Anne Jacobsen i Amedia.  Det er imidlertid ingen nedgang i andelen som sier de har avisabonnement i husstanden i gruppen 20-29, mens det for gruppen 30-39 er en liten nedgang fra 2013 til 2014. Avisen arbeider likevel langsiktig på dette området, og mener at den sterke relasjonen avisen har til unge voksne, inkludert svært høy lesing i disse gruppene, vil gi et sterkt og godt grunnlag for betalingsvilje i fremtiden, sier hun.

Siden målingen i fjor er det særlig mobilen som kanal som har økt kraftig i AN for unge voksne. Men ikke bare blant unge - en fjerdedel av befolkningen i AN sitt nedslagsfelt leser AN på mobil hver eneste dag. I kjerneområdet Bodø er andelen 30 prosent, det høyeste målte gjennom Afakta så langt.

Andelen dobbeltlesere har også økt kraftig i AN. Halvparten av den totale lesermassen leser avisen i mer enn èn kanal – hver dag. Bare 3 av 10 lesere er rene papiravislesere.

-Det er også verdt å nevne at AN er betydelig større enn VG både på nett og mobil i sitt lokale nedslagsfelt.  Mens den eldre lesergarde fremdeles helst leser papiravisen, er det nettopp den høye, digitale leserandelen blant unge voksne-segmentet som sender AN forbi VG. Det er ikke ofte lokalavisen er større enn VG i akkurat disse aldersgruppene, men her er AN klart størst, sier Jakobsen.

Analysesjefen har dessuten en oppfordring til hele bransjen: -Det er en veldig viktig premiss og lærdom her som jeg håper nå mediebransjen tar innover seg: Veien til digital vekst går gjennom unge lesere og unge voksne. Avisene i Amedia med sterke digitale posisjoner har et helt klart fellestrekk,- de har alle en stor andel unge og unge voksne lesere. AN er et glitrende eksempel, men også Namdalsavisa som mange kjenner til gjennom Bandwagon-satsingen for ungdom kan skilte med samme suksess.

Markedsundersøkelsen  er utført av Opinion Perduco blant 1000 respondenter i avisens fire største dekningskommuner.