Annonsestatistikk NETT

For internett, inkludert tablet og mobil, presenterer vi månedlige omsetningstall. Disse rapportene samarbeider MBL og INMA om. Det som rapporteres er netto annonseomsetning fratrukket rabatter, men før evt byråprovisjon.
Tallene samles inn og rapportene produseres av ANFA Research ved Annemieke Faarlund.

For mer informasjon kan fagsjef  Geir E. Engen kontaktes.