IRM statistikk

IRM lager  kvartalsvise rapporter og prognoserapporter med langt mer detaljerte opplysninger. For mer informasjon om disse kontaktes IRM via epost til irm@irm-media.no eller telefon til +46 8 663 04 90.

Norge

   

Publikasjon

Dato

Ukedag

Fjerde kvartal 2013

25 02 (uke 9)

tirs

Revidert Prognose 2014

18 03 (uke 12)

tirs

Norsk mediestatistikk 2013

29 04 (uke 18)

tirs

Første kvartal 2014

13 05 (uke 20)

tirs

Prognose 2014-2015

10 06 (uke 24)

tirs

Nordisk helårsrapport 2013

17 06 (uke25)

tirs

Andre kvartal 2014

02 09 (uke 36)

tirs

Revidert prognose 2014 og 2015

30 09 (uke 40)

tirs

Nordisk halvårsrapport Jan-Jun 2014

16 10 (uke 42)

tors

Tredje kvartal 2014

11 11 (uke 46)

tirs

Internationell rapport 2013

13 11 (uke 46)

tors

Revidert prognose 2014 og 2015

02 12  (uke 49)

tirs