Reklamemarkedet ned 2 % i fjor

(Oslo 24.02.16) IRMs ferske kvartalsrapport fjerde kvartal i 2015 viser at fjorårets reklamemarked totalt sett sank med -2,2% i forhold til året før. Markedet omsatte 18,7 milliarder. Nedgangen var imidlertid mindre enn i 2014 når man hensynstar at investeringene minsket med 3,6%.

Investeringene i digital reklame i 2015 (sosiale medier unntatt) inklusive mobilmarkedsføring økte med 8% i forhold til 2014, og omsatte totalt for 6,5 milliarder kroner. Størst økning var det i mobil merkevare, søk og web-TV. TV-reklame økte med drøyt 1% i 2015 og omsatte knapt 3,9 milliarder kroner. Det var en forbedring i forhold til foregående år, da kanalen hadde en marginal nedgang. Annonseinvesteringene i trykt dagspresse gikk ned med 16% i 2015 og omsatte drøyt 3,6 milliarder kroner. Tilbakegangen var marginalt mindre målt i prosent i 2015 i forhold til 2014 men den negative trenden fortsetter på samme nivå som tidligere.

Rapporten viser medieinvesteringene i Q4 2015 pr mediekanal, samt veksten sammenlignet med Q4 2014 og kan bestilles via IRM