Fall i annonse-omsetningen

(11.11.14) IRMs annonsetall for tredje kvartal viser en svakere utvikling i det norske reklamemarkedet enn på lenge. Totalmarkedet faller med 4,6 prosent i forhold til samme periode i fjor. Ikke siden finanskrisen har markedet falt så mye.

Annonseomsetningen i printmediene, både magasin og dagspresse, har prosentvis størst nedgang, mens veksten på de digitale plattformene flater ut. Totalt var veksten for nett og mobil på 3,1 prosent i tredje kvartal, mot 8,6 prosent for året sett under ett. Innen nett/mobil er det mobil merkevare og web-TV som har den største prosentvise veksten, mens søk også har sterk vekst.

- Tallene gjenspeiler de kvartalsresultatene som konsernene la frem for kort tid siden og viser hvilken vanskelig situasjon de fleste mediehusene nå står oppe i, sierer Geir Engen, fagsjef i Mediebedriftenes Landsforening.

- Det er ekstra betenkelig at veksten på de digitale plattformene flater ut. Frem til nå har den digitale veksten delvis kompensert for nedgangen på print. Det skjer ikke lenger. TV ser derimot ut til å klare seg bemerkelsesverdig bra, sier Geir Engen.