IRM: Reklamefall i 2015, stabilisering i 2016

(08.03.16) IRM presenterte tallene for norsk reklamemarked i 2015 sammen med 2016-prognose på MBLs talldag. Statistikken viser at reklameplassen i mediene faller for annet år på rad. Nedgangen var på 2,1 prosent i 2015 sammenliknet med 2014, og totalomsetningen ble på 18,7 milliarder kroner. For året 2016 tror IRM på noe nedgang, men skimter en stabilisering av markedet.

-Nedgangen i 2015 er en uheldig kombinasjon av det strukturelle skiftet fra print til digitalt, samtidig som man ser en svakere konjunktur, kommenterer Madeleine Thor (bildet), daglig leder hos IRM (Institutt for Reklam- og Mediestatistik).  

For mange medier er det et svakt 2015 å se tilbake på, men ikke for alle: De digitale medieinvesteringene når nok en gang all-time-high, og investeringene summerte seg til 6, 5 milliarder kroner. Det betyr at mer enn hver tredje reklamekrone nå går til de digitale mediene. Ytterligere to medier når all-time-high i 2015. Det er TV og radio som omsetter for henholdsvis 3, 9 milliarder og 740 millioner kroner.

-Om vi ser fremover så tror IRM på en stabilisering i 2016. Etter et svakt fjerde kvartal så har vi dog justert ned våre forventninger noe til 2016, og det er fremfor alt det første halvåret der vi ser at utsiktene er svakere, sier Madeleine Thor.