IRM overtar innsamling og produksjon av den danske reklamemålingen

(Olso 01.06.17) Partene bak Reklamemarkedet i Danmark Danske Medier Research og Kreativitet & Kommunikation – har valgt å la IRM – Institutet för Reklam- och Mediestatistik overta arbeidet med å samle inn, validere og offentliggjøre danske data om medieinvesteringer. 

IRM løser tilsvarende oppgaver i Sverige og Norge og den erfaringen ønsker de danske organisasjonene nå å dra nytte av, og dermed tilby medlemmene flere og hyppigere rapporter med fokus på utviklingen av reklamemarkedet heter det i en fersk pressemelding fra Danske Medier Research:

Det nye samearbeidet gir blant annet mulighet til å utvide den trykte rapporten med oppbyggingen av en database, som gir abonnentene en unik mulighet til å følge trender og også generere individuelt utformede rapporter.

”I foreningen Dansk Reklameforbrugsundersøgelse gleder vi oss til det samarbeid og den profesjonalitet som IRM vil tilføre til den løpende innsamling, validering og formidling av data om det danske mediemarkedet”, sier lederen Marianne Bugge Zederkof, direktør for Danske Medier Research.

”IRM er utrolig glade og stolte over å kunne presentere et komplett bilde av det Skandinaviske reklamemarkedet.  Det gir nye muligheter for utgivere, annonsører og byråer til å følge med i og sammenlikne utviklingen nå som innsamling og presentasjon skjer på en enhetlig måte”, sier Madeleine Thor, daglig leder av IRM.