Fersk IRM-prognose: 1,5 prosent vekst i 2018

(Oslo 28.11.17) Reklameinvesteringene i mediekanalene vokser etter tre år med fall. I 2017 stiger markedet med 1,9 prosent til 19,55 milliarder kroner, og i 2018 spår IRM at reklamemarkedet øker med 1,5 prosent til 19,84 milliarder. IRMs Madeline Thor(bildet) presenterte prognosen for annonseåret 2018 på et frokostmøte hos MBL i dag.

I 2017 har markedet igjen en positiv vekst, og utendørs har den sterkeste prosentvise veksten.

Det strukturelle skiftet fra print til digital preger markedet, og det ser ut til at et ytterligere tap for trykte medier vil drøye. Den digitale veksten driver markedet til høyere nivåer. Norge er forventet å ha lik vekst som Europa. Det er en klar forflytning fra desktop til mobil både i Norge og i resten av verden. Søk forventes å øke mest i 2018.

Sosiale nettverk driver veksten på display, mens native vokser kraftig fra lave nivåer.

Foreløpig prognose 2017:
Utendørs: + 17,9 prosent
Internett, inkl mobil: + 10,4 prosent
Kino: + 6,1 prosent
Tv: + 2,4 prosent
Radio: + 1,0 prosent
Fagpresse: - 4,4 prosent
Direktereklame: - 8,8 prosent
Dagspresse, inkl innstikk: - 14,0 prosent
Gratisaviser: - 14,2 prosent
Ukepresse - 17,1 prosent

Prognose 2018 2018:
Utendørs: + 7,0 prosent
Internett, inkl mobil: + 8,7prosent
Kino: + 2,4 prosent
Tv: + 1,0 prosent
Radio: + 1,0 prosent
Fagpresse:  - 6,0 prosent
Direktereklame: - 6,5 prosent
Dagspresse, inkl innstikk: - 14,7 prosent
Gratisaviser: - 9,0 prosent
Ukepresse - 15,0 prosent