MBLs betalingsrapport i oppdatert versjon

MBLs rapport om ulike betalingsinitiativ for digitalt innhold kommer nå i ny utgave. Rapporten, som distribueres gratis til MBLs medlemmer, er oppdatert med ferske opplysninger om de mest aktuelle casene. I tillegg presenteres funnene fra en undersøkelse som er gjennomført blant medielederne nå i vår.

-Denne utgaven av rapporten er bygd opp på samme måte som forrige utgave. For å sørge for at rapporten er et nyttig verktøy for våre medlemmer er det informasjonen om de ulike casene som er hovedsaken i rapporten, sier fagsjef Geir E Engen i MBL.

- Vi har fått med noen flere norske case, og de er beskrevet mer i detalj denne gangen, sier Engen.

MBL  gjennomførte i mai en spørreundersøkelse blant medielederne. Svarene fra undersøkelsen er en del av rapporten.

-Det er et sterkt fokus på utvikling av nye inntektsstrømmer blant våre medlemmer, og det er en styrket tro på at brukerne vil betale for digitalt innhold.

Viljen til å gå i gang med brukerbetaling er stor.  Blant våre medlemmer er det en rekke ulike modeller for brukerbetaling som testes ut, og denne viljen til å prøve ut nye forretningsmodeller ser vi dokumentert i svarene på vår undersøkelse. Basert på gjennomgangen av de ulike casene, rundt 100 i tallet, gir rapporten en oversikt over basiselementer som det må tenkes i gjennom i forbindelse med innføring av brukerbetaling.

Basert gjennomgangen av de ulike casene, rundt 100 i tallet, gir rapporten en oversikt over basiselementer som det må tenkes i gjennom i forbindelse med innføring av brukerbetaling.

-Uavhengig av hvilken modell som velges for brukerbetaling er det viktig at det gjøres en grundig jobb i forkant, og denne rapporten er ment å gi våre medlemmer noen tips til hvordan dette arbeidet gjøres best mulig, sier han.

At MBL gjør dette arbeidet på vegne av sine medlemmer blir lagt merke til i medieverden. Hovedfunnene fra rapporten ble presentert på WAN-IFRAs kongress i Bangkok i juni. I tillegg har MBL mottatt flere invitasjoner til å holde innlegg på mediekonferanser rundt omkring i verden.

-Å få på plass betaling fra brukerne for digitalt innhold står øverst på agendaen de fleste steder. Norske mediebedrifter er langt fremme i denne utviklingen, og vi opplever derfor at mange ser med stor interesse på de initiativene som er i gangsatt i Norge, sier Engen.