Fersk FAFO-rapport om fremtiden til avistrykkeriene

(20.02.2014) Nedgang i opplagstall for papiravisene i kombinasjon med mediehusenes satsing på digitale medier, har redusert det tradisjonelle markedet for avistrykkeriene. Trykkeriene har derfor lenge vært i en kontinuerlig omstillingsprosess, med lavere bemanning og kostnadskutt. En ny Fafo-rapport, skrevet av Bård Jordfald og Mona Bråten, skisserer utfordringene og hva som kan gjøres framover. Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra MBL og Fellesforbundet.

-Statistikken på opplagsutviklingen er velkjent, men samtidig er det mer komplekst enn som så.  Alle mediehusene søker å løse den digitale koden, men fortsatt er inntektene deres fast forankret på papiret. Selv om annonseinntektene på papir er fallende, og det ser ut til at de vil fortsette å  gjøre det, så  har man klart å  øke inntektene fra abonnentene. Det er helt klart også forskjell i digitaliseringstakt og ressurser til å sette inn her. Trykkeriene er prisgitt sine eieres strategi og  investeringsvilje – og disse varierer ganske kraftig, sier FAFO-forsker Bård Jordfall.

Hvilke faktorer er det som er størst utfordring for avistrykkeriene?

-At de får investert i nytt utstyr, at de får utviklet nye produkter og funnet bedre måter å jobbe på. Men man kommer ikke unna at uten satsning i form av ny teknologi, blir dette vanskelig, sier Jordfald.

RAPPORTEN FINNER DU HER