Avisåret 2015: Fersk rapport

(Oslo 06.01.15) - I løpet av 2015 er antallet aviser med betalingsopplegg på nettsidene mer enn fordoblet, og det er nå et klart flertall av avisene som tar seg betalt for nyheter på nett. De fleste har "strenge" ordninger, sier sier medieprofessor Sigurd Høst. som nå legger frem sin årlige rapport.

-Det har også vært en omfattende omlegging av abonnementsordningene. Opplegget med komplett (papir pluss digital) eller bare digital er nå blitt den mest brukte løsningen.

Når det gjelder papiravisene, er den viktigste endringen at ti av dem har redusert utgivelsesfrekvensen. Tallet på aviser var omtrent det samme ved utgangen av 2015 (229) som året før (230). Dette er det høyeste nivået siden mellomkrigstiden, sier Høst.

Rapporten, Avisstatus 2015 ved medieprofessor Sigurd Høst