Hvem er digitalt modne og med hvilken effekt?

MBL og Capgemini Consulting har inngått et samarbeid om å måle den digitale modenheten i mediebransjen.

Capgemini Consulting samarbeider med MIT Sloan Centre for Digital Business på MIT (Massachusetts Institute of Technology) om digital transformasjon, og en vesentlig del av samarbeidet er rammeverket til måling av digital modenhet. Digital modenhet er en måling av hvor stor grad selskapene har digitalisert forretningsprosessene,og hvilken effekt det har på selskapenes prestasjoner.

Studien fra MIT viser at selskaper som mestrer digital transformasjon er vesentlige mer lønnsomme enn gjennomsnittet. Vi ønsker å se om det også stemmer for mediebransjen. Undersøkelsen skal se på sammenhengen mellom grad av digital modenhet og resultater, både økonomisk og i lesermarkedet.

Studien gjennomføres i mars og skal presenteres på MBLs årsmøte i Bergen i mai. En vesentlig del av prosjektet er en spørreundersøkelse som kommer til å gå ut til et representativt utvalg av MBLs medlemmer. Det vil bli sendt ut et spørreskjema i mars.

Leading digital - mer info...