Rapporter 2017

( 27.06.17 og 28.11.17) Har du lyst til lese deg opp på rapporter du ikke ennå har rukket å lese? Dykk ned i faglitteratur mens du sløver i sola. Her har vi samlet 28 rapporter fra siste halvår du kan kose deg med.

 

 

Deloitte Rapport: Tech Trends 2018

Reuters Institute:

Digital News Project 2017, A roadmap for Organisational Transformation

European ePaper Benchmark report autumn 2017 Rapporten er fra Visiolink

Schibsted Future Report 2018

GroupM Releases State of Video Report

Deloitte Global Mobile Consumer Survey 2017: The Nordic cut
Native Advertising Trends 2017 fra FIPP
Deloittes medieundersøkelse 2017 
Medieundersøkelsne for 2017 er den femte i rekken om norske forhold. Undersøkelsen viser tendenser i aldersegmenter fra 14-75 år. Årets undersøkelse bekrefter blant annet en økende villighet til å betale for nyheter.
Globaliseringen av den danske mediebransje, Rapport fra det Danske Kulturministeriet med analyser af internasjonale aktørers betydning for det danske mediemarked.
WAN-IFRA Report: The annual perspective on the news media industry

PWC-rapporten: Unequal taxation in a digital world – a challenge for the Nordic media industry

PWC-rapporten  blottlegger skjevheter mellom nordiske og globale aktører med hensyn til skattlegging. Vi trenger spilleregler som er tilpasset den globale økonomien, og det haster. Det må tas politiske grep som virker i den digitale økonomien hvis vi vil sikre oss mot at de nasjonale inntektene svekkes mens den globale økonomien vokser.  Digitaliseringen og global konkurranse vil mange næringer utsettes for, her er bare mediebransjen tidlig ute, sier adm. dir Randi S. Øgrey i Mediebedriftenes Landsforening.

Presse Reader: "Facing the coming of age"

Press Reader samarbeider både med Fipp, Wan Ifra, Inma med fler når de gir ut rapporten "Facing the coming of age". Over 124 sider tar den for seg politikk, innovasjon, personalisering, podcast, video og ikke minst fremtidsmulighetene for journalistikken.

Digital Transformation Report 2017 Norway, by Microsoft

Avisåret 2016 ved Sigurd Høst, Av de 224 avisene som hadde godkjente opplagstall for både 2015 og 2016, var det 90 (dvs. 40 prosent) som hadde gått frem. -Dette er mye bedre enn tidligere, og skyldes at avisene har satset systematisk på nye abonnementsmodeller og på betaling for nettnyheter, sier Sigurd Høst.

Rapporten The Fake News Machine – How Propagandist Abuse the Internet and Manipulate the Public' er utarbeidet av sikkerhetsfirmaet Trend Micro etter å ha undersøkt og konkludert mht hvor enkelt det er å manipulere nyheter og påvirke befolkningen.

Deloitte University Press : Demystifying cyber insurance coverage: Clearing obstacles in a problematic, but promising growth market

WAN-IFRA rapport: Smart Data: Start alltid dataprosjekter med en positiv businesscase er et av de mange rådene i WAN-IFRAs rapport Smart Data, del 1 som går over 32 sider.

WAN-IFRA rapport Smart Data, del 2

Rapport, del 1 MEDIEBRUK OG OFFENTLIG TILKNYTNING, Universitetet i Bergen :Denne rapporten fra UiB handler om hvordan nordmenn bruker medier til å holde seg oppdatert om hva som skjer i samfunnet. Norsk mediepolitikk legger til grunn at borgerne skal være informerte, men er de det? Rapporten er basert på kvalitative dybdeintervjuer med 50 norske mediebrukere. Samtidig som nyheter utgjør en opplagt ressurs for folks offentlige tilknytning, inngår også bruken av ulike kulturuttrykk i orienteringer mot samfunnsspørsmål. Dette kommer til uttrykk ved at folk engasjerer seg i kulturuttrykk som direkte eller indirekte tematiserer samfunnsspørsmål, og at kultur på denne måten danner utgangspunkt for videre refleksjon eller diskusjon.

Engagementkriteriene ved Aslak Gottlieb:

Hvitebok om journalistiske nyheter til unge

 

TU-Media, Sverige med rapport om trusler mot kvinner i mediene

TU Medier presenterte 16. april en fersk rapport som viser at hver tredje kvinnelig lederskribent, kronikør, sjefredaktør og kommentator i svensk dagspresse vurderer å forlate journalistikken som følge av å være utsatt for trusler.

Fersk WAN-IFRA rapport: Print Online Performance Gap

Ca 40 prosent av verdens voksne leser en avis daglig - tilsvarende 2,7 milliarder mennesker. Derfor er det åpenbart at leserne setter pris på papiravisen ifølge WAN-IFRAs nye og omfattende rapport, som også avliver myter om unges lesevaner. Rapporten kan kjøpes for 250 Euro, MBLs medlemmer vil få den tilsendt gratis ved henvendelse til britt@mediebedriftene.no

The Platform Press: How Silicon Valley reengineered journalism

"The influence of social media platforms and technology companies is having a greater effect on American journalism than even the shift from print to digital, innleder Emily Bell and Taylor Owen i  en interessant rapport  utgitt av The Tow Center for Digital Journalism .

FIPP-rapport: Åpne kommentarfelt – Er det egentlig så dumt

Flere høyt profilerte nettsteder har valgt å kvitte seg med egne kommentarseksjoner som en direkte konsekvens av hatefulle ytringer og såkalte «nettroll». I den nyeste innsiderapporten fra FIPP diskuteres kommentarfeltenes funksjon fra et nytt perspektiv: Kan åpen debatt i kommentarfeltene bidra til å gjenopprette tillitsforholdet mellom nyhetsmediene og publikum ved å løfte frem meningsmangfold og skape økt engasjement?

FIPP-rapport: How to VR

Forstår du forskjelllen på VR, AR and 360º video? I denne ferske kan du hente inspirasjon til å ta det i bruk. Olga Nasalskaya ved FIPP beskriver hvordan de nye teknologiene nologiene VR (virtuell virkelighet) AR (utvidet virkelighet) i løpet av de siste par årene har tatt over den globale spillbransjen. Hun fremhever også hvordan man kan ta fordel av å ta formatene i bruk til egne digitale prosjekter.   

Global Media Thinking Report 2017 er ID Comms fjerde undersøkelse i en serie av syv rapporter  som er ment å avdekke hva som oppfattes som vellykket markedsføring og medieplanlegging. Rapporten er basert intervjuer av 178 respondenter som representerer et bredt utvalg av merkevarer innen finans, underholdning, handel og reiseliv med en samlet global medieinvestering på i overkant av 22 milliarder, og redegjør for kunders oppfatning av kvaliteten på annonsørers markedsstrategi.

Reuters Institute med ny rapport om innovasjon 

I rapporten Beyond the Artikcle, Frontiers of Editorial an Commercial Innovations som inngår i «Digital News Project 2017» undersøker konsulenten Kevin Anderson hvordan nyhetsorganisasjoner kan skape innovative redaksjonelle formater og søke kommersielle muligheter. Studien er basert på intervjuer med medieledere og distributører fra nyhetsorganisasjoner i USA, Storbritannia, Finland, Spania, Tyrkia og Filippinene, og avdekker hvordan disse har brukt distribuert publisering, digitale meldingstjenester og nye formater til å utvikle nyheter utover den tradisjonelle artikkelen.  

Rapport fra Roskilde Universitet: Etniske minoriteter underrepresentert som nyhetskilder

I denne rapporten fra Roskilde Universitetet om kilder i nyhetsmedier, fremkommer det at bruken av etniske minoriteter som nyhetskilder i danske medier har blitt merkbart mindre de siste fem årene, på tross av at de utgjør 2, 3 % mer av befolkningen enn i 2011. Forskningen viser også at mediene bidrar til å ekskludere etniske minoriteter fra majoritetssamfunnet og tildele dem rollen som minoritetsborgere, ved å nesten utelukkende bruke dem som kilder i saker som omhandler innvandring, religion og kriminalitet. 

Deloittes store Tech trends- rapport for 2017

 “Tech trends 2017: The kinetic enterprise” fra Deloitte University Press spår årets tech-trender i en 136 siders rapport. Den kinetiske bedriften står for selskaper som utvikler fingerferdighet og visjon for ikke bare å overvinne operativ treghet, men for å trives i et forretningsmiljø som er i konstant forandring. Om valget av tema og begrunnelsen for teknisk strategi, forklarer teknisk sjef Bill Briggs og direktør Craig Hodgetts at alle bedrifter innenfor forretningsmiljøer med høy konkurranse bør ha en forståelse av at det er risikabelt å ikke endre seg.

The New York Times med ny rapport  om hvordan redaksjonelle medier kan dra nytte av et skiftende medielandskap 

Redaksjonelle medier har et unikt utgangspunkt for å posisjonere seg, men er avhengig av rask endringstakt. I denne rapporten diskuterer en gruppe journalister fra The New York Times strategier og ambisjoner for redaksjonelle medier. Med utgangspunkt i The New York Times egen forretningsstrategi, diskuteres det hvordan aviser kan endre seg i takt med den digitale utviklingen, og samtidig bevare tradisjonelle verdier. Større redaksjonelt mangfold- også for gjøre en ekstra innsats for å utvide eget publikum, er blant strategiene som blir nevnt som årsaker til at The New York Times opplever jevn vekst i en bransje med stadig større konkurranse. 

The Mediabriefing med case-study rapport om betalt innhold 

Hvilke strategier ligger bak vellykket bruk av betalt innhold, spør redaktør i The Mediabriefing Peter Houston. I en ny rapport presenterer The Mediabriefing case-baserte studier av de europeiske mediehusene som vurderes å ha lykkes best i å utvikle strategier for betalt innhold, deriblant norske Aftenposten og VG. Formålet med rapporten er, ifølge Houston, å løfte frem et representativt utvalg av Europeiske utgivere som suksessfullt benytter seg av betalt innhold og vise strategien bak.

Pressens offentlighetsutvlag med rapport om kritikkverdig praksis:

Pressens Offentlighetsutvalg (POU) mener 13 av 15 departementer har en journalføringspraksis som er kritikkverdig. Det fremkommer av en rapporten som ble fremlagt 11. januar. 

Kan fake news åpne muligheter for kvalitetsjournalistikken? 

I følge en fersk rapport fra Reuters Instiute tror 70 % av medieledere globalt at fake news vil bidra til å styrke posisjonen for redaksjonelle medier. Rapporten er på 37 sider og tar for seg hovedtrender for bransjen i 2017. Redaksjonelle medier har et unikt utgangspunkt for å posisjonere seg, men er avhengig av rask endringstakt.

Take-aways fra de beste digitalt:

Nå foreligger en fersk rapport med Best practice i digitale medier fra WAN-IFRA. Rapporten baserer seg på vinnercasene fra World Digital Media Award, den er på 68 sider, koster 250 Euro, men er gratis for MBLs medlemmer. Henvendelse britt@mediebedriftene

EJNs årsrapport om etiske utfordringer i journalistikken:

I følge Ethical Journalism Networks nyeste rapport om etiske utfordringer i journalistikken, vitner nyhetsåret 2016 om at det må lanseres tiltak for å håndtere problemstillinger knyttet til journalistisk uavhengighet og etikk.
Direktør i EJN, Aidan White  trekker frem eksempler som han mener illustrerer behov for mediepolitiske tiltak.

Rapport om unges mediebruk:

EU Kids Online tar for seg forskjeller mellom europeiske land når det gjelder barn og unges bruk av internett og andre nettbaserte medier. Det er et samarbeid mellom flere universiteter, og i Norge ved Institutt for medier og kommunikasjon. Den ferske undersøkelsen er basert på intervjuer i 25 land med 25 000 barn mellom 9 og 16 år, samt én av deres foreldre. 

Fem rapporter fra desember 2016