Mediebransjen har blitt mer digital moden i 2016

(Oslo 01.09.16) Mediebedriftenes Landsforening og Capgemini Consulting har siden 2015 målt den digitale modenheten i den norske mediebransjen. Undersøkelsen fra 2016 viser at bransjen blitt vesentlig mer digitalt moden sammenlignet med 2015. Men bransjen forventer fortsatt negativ vekst.

Her er hovedfunnene:

  • Bransjen har modnet både i form av hvilke digitale tiltak de iverksetter, hvordan de bruker kundeinnsikt og hvordan styrer transformasjonen både på strategisk og operativt nivå.
  • Det er spesielt de mediehusene som var minst digitale modne i 2015 som rapporterer de største fremskrittene i 2016 undersøkelsen.
  • Undersøkelsen viser en tro på at inntekter fra lesermarkedet kommer til å øke i viktighet for mediehusene de neste tre til fem årene.
  • Annonseinntektene forventes å fortsatt synke og utgjøre 35 – 40 % av mediehusenes inntekter om 5 år mot nesten 47% i 2015.
  • 3 av 4 respondenter forventer at inntektene for deres mediehus kommer til å falle de neste 3 – 5 årene. Blant respondentene som tilhørte de mest digitalt modne mediehusene forventet nesten halvparten av respondentene en inntektsreduksjon på mer enn 20% på 5 års sikt. 

 

Om undersøkelsen

Capgemini Consulting samarbeider med MIT Sloan Centre for Digital Business på MIT (Massachusetts Institute of Technology) om digital transformasjon, og en vesentlig del av samarbeidet er rammeverket til måling av digital modenhet. Digital modenhet er en måling av hvor stor grad selskapene har digitalisert forretningsprosessene, og hvilken effekt det har på selskapenes prestasjoner. Capgemini Consulting har siden 2015 hatt et samarbeidsprosjekt sammen med MBL om måling av digital modenhet i mediebransjen.

Studien av mediebransjen i 2015 viste at det var stor spredning i den digitale modenheten i bransjen, men totalt sett ble bransjen klassifisert som «begynner». I 2016 ble det gjennomført en Capgemini Consulting en oppfølgingsundersøkelse i samarbeide med MBL. 

Totalt har undersøkelsene har fått svar fra 234 mediehusledere fordelt på 103 mediebedrifter. Respondentene har vært mediehusledere og medlemmer av MBL. I tillegg til besvarelsene fra medielederne har økonomiske prestasjonstall blitt brukt som underlag i studien.