Medierapporter 2018

(Oslo 03.01.18, - 12.06.18) Gjennom året henter MBL inn aktuelle rapporter for mediebransjen som vi publiserer på denne siden. Her er årets første:

SOU 2018: 50 Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat ansvar

FIPP rapport: 2018 Global Digital Subscription Snapshot

På eksperimentelt vis har man søkt å finne svar på hvilken journalistikk som attraherer 25-35 åringer. Rapport fra Medier & demokrati (Lindholmen Science park).

Omfattende rapport fra mai 2018 om hva som skjer med lokalmiljøer der lokalavisen forsvinner. Financing Dies in Darkness? The Impact of Newspaper Closures on Public Finance ved Pengjie Gao (University of Notre Dame), Chang Lee (University of Illinois at Chicago), Dermot Murphy (University of Illinois at Chicago)

WAN-IFRA, report 2018: Publisher Ad Alliances (Gratis tilsendt tl MBLs medlemmer ved henvendelse: britt@mediebedriftene.no. ) Kan bestilles via WAN-IFRAs hjemmeside for 250 Euro.

Reuters Institute, Oxford. Digital News report 2018

Internet Trends 2018, Rapport ved Mary Meeker, Kleiner Perkines. Årets rapport viser bl.a. at over halvparten av jordas befolkning nå er på nett.

Medieforsker (UiV) Sigurd Høst har nettopp utgitt den 23.rapporten i rekken om opplagsutviklingen og langsiktige trender ved den norske avisstrukturen : Avisåret 2017 Fokuserer blant annet på eierforhold, frekvensskifte og betalte nettaviser.

Civita rapport, mai 2018: Det teknologiske arbeidslivet

Flere svensker enn nordmenn mener journalistikken spiller en viktig rolle for demokratiet og samfunnet. Det viser undersøkelsen som Stiftelsen Tinius og Schibsted Media Group presenterte i forbindelse med sin konferanse «Power of journalism».

Deloitte rapport:Fallgruvene ved fusjon: Mergers and Acquisitions in Tech, Media and Telecom Charting a well-defined integration strategy

Bling it on, Deloitte rapport, mai 2018 om "De unge forbrukerne"

INMA, april 2018: The Media Subscriptons Blueprint

Marketing & Advertising Innovation Snapshot (fra konsulentselskapet Springwise)

Pressefrihetsindeksen, Reporters Without Borders (RSF) Norge på topp og Nord-Korea på bånn. RSF Index 2018: Hatret of journalism threatens democracies

Reuters Institute, april 2018: The Digital Transition of Local News

SSB, Norsk Mediebarometer 2017 (Publisert 19.04.18)

Medietilsynets rapport om NRKs  bidrag til mediemangfoldet (april 2018)

MuleSoft Connectivity Benchmark report 2018

Erik Wilberg 2018, Fremtid og forandring.  En rapport om muligheter og trusler.

Erik Wilberg, Mediemobilitet. Fra analog til digital – en grafisk beskrivende studie av mediekanalpreferanser 2011-2017 

Erik Wilberg rapport 2018, Young Media Usage, En kjapp titt på unge mediebrukere på campus BI

Digitalisering av lokal mediebruk, Centre for Creative Industries 2018 BI, rapport 1

TV kanalenes seertall per år Kantar TNS (Medie-Norge, UiB)

Deloitte Norge, februar 2018: The Nordic Chief Marketing Officer report

Future Today Tec Report: 235 Emerging Tech Trends across 20 industry sectors. A dozen futures scenarios showing risk and opportunity in 2018

European Commision: Final report of the High Level Expert Group on Fake News and Online Disinformation: A muliti-dimensiol approach to disinformation

Undersøkelsen Barn og unges mediebruk 2018 er gjennomført av Sentio Research Norge på oppdrag fra Medietilsynet.

MBL-rapport: Kjønnsbalanse i norske medier

NRK-rapport : Dagens unge oppgir at de ser mer TV-serier enn de er med sine venner

Falske nyheter sprer seg raskere enn de sanne. Rapport fra Science

Googles Trancparency rapport - omhandler oversikt som viser at 2.4 mill europerere har bedt om å bli "glemt" av søkemotoren siden 2014.

Rapport: Guide to Audience Revenue and Engagement fra Tow Center of Digital Journalism

Utredning av pengestrømmene i verdikjeden for norske filmer og serier ved Menon Economics i samarbeid med Handelshøyskolen BI Centre for Creative Industries på bestilling fra Kulturdepartemenet. 

Ny Deloitte rapport: Skillet mellom digitalt og fysisk viskes ut. Den fjerde industrielle revolusjonen kan fundamentalt endre hvordan teknologi påvirker menneskeheten.

Rapport fra Reuters Insitute, Univ in Oxford: Bigger is not always better. What we can learn about data driven journalism from small newsrooms. 

Medietilsynet: Stadig flere gutter utsettes for mobbing på nett. Nesten halvparten av barn og unge forteller aldri noen om hva de opplever. Barn og Medier undersøkelsen 2018 

LSE (London School of Economics), Media and Communication: Parenting for a digital future, Report 1

Delrapport - FIPP Innovation report utgis medio mars, og vil bli tilgjengelig for MBLs medlemmer. Her er en delrapport på 22 sider under headingen: How the heck do you make money in the Magazine media these days?

Gratis bok om undersøkende journalistikk: Global Teamwork, The Rise of Collaboration in investigative Journalism, redaktør Richard Sambrook, utgiver Reuters Institute/University of Oxford

Mediernes utvikling i Danmark 2017 fra Ministeriet Slots og kulturstiftelsen

DR Medieforskning med sin årlige rapport om utviklingen av danskenes bruk av digitale medier. Medieutviklingen 2017

I 2017 var det 4.14: Retten til samtidig imøtegåelse, som lå på topp i uttalelser som konkluderte med brudd eller kritikk PFU statistikken 2017 

Deloitte: Technology, Media and Telecommunications Predictions 2018

Pew Research Center: Publics Globally Want Unbiased News Coverage, but Are Divides on Wheater Their News Media Deliver

Reuters Institute, Univ of Oxford har nylig utgitt rapporten: Digital News Project 2018 - Journalism, Media, and Technology Trends and Predictions ved Nic Newman.

Medieåret 2016-2017 - Medieutvikling i Norge - Fakta og Trender fra Universitetet i Bergen.

I romjulen 2017 publiserte Wan-IFra følgende fire nye rapporter: 

'Best Practis in Digital - Upclose: 2017 World Digital Media Awards Winners’

'Six Pillars of Growth - Driving Digital Revenues’

'A Different Perspective - Ads in VR and 360 Video’

'Smart Data – Report 3: Sustain Relationships by improving Customer Experience’

Disse Wan-Ifra-rapportene er gratis tilgjengelig for MBLs medlemmer eller kan kjøpes for 250 Euro via Wan-IFra. Medlemmer får Wan-Ifra rapportene gratis tilsendt ved å maile britt@mediebedriftene.no 

 

Til rapporter fra 2017