Medietilsynet: Norske medier under stort press fra det internasjonale markedet

I sin nye rapport om medieøkonomi gir Medietilsynet for første gang et bilde av tv-virksomhetenes totale driftsinntekter i Norge. De kommersielle kringkasterne øker sine driftsinntekter, mens den totale utviklingen i mediebransjen fortsatt er preget av fallet i papiravisenes driftsøkonomi og et stort press fra utenlandske aktører. 

Overgang til en digital medieøkonomi fortsetter å være den viktigste utfordringen for mediebransjen, skriver Medietilsynet ved  seniorrådgiver Bjørn Tore Østeraas.

LES RAPPORTEN HER