Avisåret 2015 – et digitalt vendepunkt

(Oslo 26.5.16) Medieprofessor Sigurd Høst har nå klar sin årlige rapport med oppdatert oversikt over de norske avisenes situasjon. Årets utgave tar spesielt for seg den digitale utviklingen og vendepunktet for digitale betalingsløsninger. I 2014 var det 55 aviser som hadde betalingsordning på nettsidene, mens tallet økte til 125 i løpet av 2015.

Av de 228 avisene som kom ut i 2015, var det 191 som hadde et digitalt opplagstall. Det samlede digitale opplaget var 1 381 000, dvs. 68 prosent av totalopplaget. Året før var summen bare 903 000 (for 186 aviser).

-Selv om opplaget faller, er avismønsteret fremdeles svært stabilt. Ved forrige årsskifte ble det utgitt 230 forskjellige aviser, oppsummerer Sigurd Høst, som er professor II ved Høgskulen i Volda: Se RAPPORTEN.

Avisåret 2015 er den 21. rapporten i serien og er på 74 sider. Rapportene har to deler – en statistikkdel der det er lagt stor vekt på å vise utviklingen over tid, og en kommentardel. De fleste tabellene bygger på opplysninger fra Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for Lokalaviser, men opplysningene om aviser på Internett og om digitale betalings­ordninger bygger på Høsts egne registreringer.