Kanalvalg-undersøkelsen er klar!

TNS Gallup lanserer i disse dager sin ferske undersøkelse, Kanalvalg 2013. Undersøkelsen belyser HVORFOR mediebrukerne velger de mediene de gjør gjennom å se på HVORDAN de ulike mediene fyller funksjoner og behov hos sine brukere. MBL vil distribuere en rapport som inneholder hovedfunnene i undersøkelsen vederlagsfritt til sine medlemmer.

Disse grunnleggende behovene/funksjonene er:

      Hvilke medier er raskt ute med nyhetene?

      Hvilke medier gir bakgrunn for nyhetene?

      Hvilke medier gir grunnlag for diskusjon og debatt?

      Hvilke medier bringer de viktigste nyhetene?

      Hvilke medier bringer troverdige nyheter?

      Hvilke medier er viktig for folks fagfelt/jobb?

      Hvilke medier dekker hobbyer og interesser?

      Hvilke medier er nyttig for å planlegge innkjøp?

      Hvilke medier opplyser om varer og tjenester?

      Hvilke medier gir praktiske råd og tips?

      Hvilke medier gir impulser til noe man har lyst til å gjøre?

      Hvilke medier gir god underholdning?

      Hvilke medier gir avkobling?

      Hvilke medier er viktige når man trenger å slå i hjel tid?

      Hvilke medier har innhold som folk deler og snakker med andre om?

      Hvilke medier har innhold som engasjerer?

      Hvilke medier definerer folk som sine viktigste medier?

 

Kanalvalg 2013 omfatter 578 enkeltmedier, 44 mediegrupper (f eks lokalaviser, aktualitetsmagasiner, TV2-kanaler, sosiale medier osv) og 7 medieplattformer (f eks TV, radio, ukeblad/magasin, papiravis osv).

Undersøkelsen gir en rekke nye perspektiver som ikke forankres i dekningstall, men i mediebrukernes oppfatning av hvilke valg de gjør når de skal ha dekket ulike informasjonsbehov, underholdningsbehov, sosialiseringsbehov eller behov for handling. Medlemmer av MBL vil få tilgang til en oppsummerende rapport på ca 40 sider ved å kontakte Geir Engen, ge@mediebedriftene.no

Dersom rapporten ønskes i sin helhet, eller man har behov for ekstraanalyser, er det mulig å ta kontakt med prosjektleder for Kanalvalg 2013, Salve N Jortveit i TNS Gallup, på mobil 997 26 469 eller e-post salve.jortveit@tns-gallup.no.