Mediehusene styrker sin stilling

Leserveksten for nettsteder fortsetter. Det er en kraftig vekst på de mobile plattformene. Fallet i leseroppslutningen for papirproduktene er halvert i forhold til de tidligere målingene. Samlet sett når mediehusene flere lesere enn noen gang, dette viser ferske lesertall fra TNS Gallup.

 

De siste tallene fra TNS Gallups Forbruker & Media bekrefter tendensene vi har sett de siste årene: Overgang fra de papirbaserte til de digitale plattformene. Det nye denne gangen er at fallet i leseroppslutningen for papirproduktene er halvert i forhold til de tidligere målingene. Nedgangen er 2,3 prosent for alle målte titler. For de største titlene er utviklingen mer positiv. For de 17 titlene med over 75.000 lesere er nedgangen 1,2 prosent. Nisjeavisene har samlet sett en fremgang på 4,4 prosent, mens lokalavisene har en tilbakegang på 3,3 prosent.

De store regionavisene
Landets største abonnementsavis, Aftenposten, har en vekst for papirutgaven på hele 43.000 lesere (+ 7 prosent). Avisen er snart like stor som VGs papirutgave i antall lesere. Samtidig har de fortsatt en kraftig vekst på sin nettutgave og en eksplosiv vekst på mobilutgaven.

De andre regionavisene (Bergens Tidende, Adresseavisen og Stavanger Aftenblad) styrker også sin stilling totalt sett, men har en stabil eller negativ utvikling for papirutgavene.

Lokalavisene
For lokalavisenes papirutgaver er nedgangen mindre enn ved forrige måling: -3,3 prosent vs. -4,5 prosent.

For de fleste av lokalavisenes nettutgaver er utviklingen enten positiv eller stabil. Samlet beholder de fleste sin sterke markedsposisjon på de lokale markedene.

Nisjeavisene
I likhet med opplagsutviklingen, viser lesertallene vekst for denne avisgruppen. Papirutgavene til Klassekampen, Morgenbladet, Vårt Land og Nationen styrker alle sin posisjon i lesermarkedet.

Dagens Næringsliv har solid vekst både for papir- og nettutgaven.

VG og Dagbladet
Utviklingen for våre to store løssalgsaviser fortsetter: Nedgang for papirutgavene og sterk vekst på nett og mobil. Begge avisene har en leservekst for sine mobilutgaver på ca. 55 prosent og 8 prosent for sine nettutgaver. Nedgangen på papirutgavene er derimot noe forskjellig: Mens Dagbladet taper 6 prosent av leserne, taper VG 10 prosent.

Den digitale transformasjonen
Selv om tendensen i de nye tallene er den samme som vi har sett de siste årene, er utviklingstakten noe forskjellig: Nedgangen for papirproduktene er mindre samtidig som veksten for nettutgavene flater noe ut. Derimot får vi en eksplosiv vekst i de mobile utgavene.