Stabilitet i magasinmarkedet

Spesialbladene styrker seg, noen nisje- og kvinneblader vokser, mens aktualitetsbladene og de brede familiebladene taper lesere. De ferske lesertallene fra TNS Gallup viser i høy grad stabilitet i lesertallene i forhold til forrige måling. 39 prosent leser minst et blad eller magasin daglig. Magasinene blir i gjennomsnitt tatt fram og lest 3,5 ganger. 

- Det er imponerende at magasinene klarer å holde på sine lesere på papir når vi vet hvilken digitaltransformasjon vi står midt i. I tillegg viser "TNS Gallups Kanalvalgsundersøkelse" at magasinene har en rekke kvalitative egenskaper som leserne setter pris på. Magasiner oppleves som både nytte og nytelse for leserne, sier Helge Holbæk-Hanssen, fagsjef i MBL.

I 2012 skiftet magasin- og ukepressen analyseinstitutt og målemetode (se rammen nedenfor). De nye lesertallene sammenlignes med det som ble rapportert i februar. Måleperioden er august 2012 – august 2013.

I likhet med opplagsutviklingen de siste årene, er det spesielle nisjeblader som vokser mest: Bolig/interiør, innsikt/økonomi, mat/helse og sport/reise/vitenskap. I tillegg vokser kvinnebladene og tegneseriene.

Nisjebladene
Bolig og interiørbladene har samlet sett en vekst på 3 prosent. Størst vekst har Hus & Bolig, Boligdrøm og Rom 123. Størst tilbakegang har Bonytt.

Bladene i kategorien "innsikt og økonomi" har samlet en fremgang på 2 prosent. Det samme har "mat og helse". I denne gruppen er det iForm, Mat fra Norge og Det Nye Shape Up som vokser mest.

Bladgruppen "sport, reise, vitenskap" har også en vekst på 2 prosent. Her er National Geographic Norge, Terrengsykkel og Reiselyst vinnerne, mens Illustrert Vitenskap taper lesere.

Kvinnebladene
I likhet med opplagsutviklingen de siste årene, kan kvinnebladene samlet vise til en leservekst på mellom 2 og 4 prosent. I gruppen "kvinne" kan både Costume, Stella og Tara vise til en solid vekst, mens i gruppen "ung kvinne" er det særlig Woman som har fremgang.

De brede aktualitetsbladene, Her & Nå og Se & Hør Tirsdag mister lesere, mens Se & Hør Weekend vokser noe. Alle de brede ukebladene i kategorien "voksen kvinne" (Allers, Hjemmet, Norsk Ukeblad og Familien) går tilbake med mellom 4 og 6 prosent.

- Målingen fra TNS Gallup bekrefter langt på vei det bildet vi har sett på opplagssiden de siste årene, uttaler Helge Holbæk-Hanssen, fagsjef i MBL.

 

I 2012 skiftet magasin- og ukepressen analyseinstitutt og målemetode. . Undersøkelsen er en ny, forbedret og en mer dynamisk medieindeks for alle bladene. Som første land i verden introduseres en helt ny "valuta" for denne mediekanalen, en "valuta" som blir langt mer lik den de fleste andre mediekanaler benytter. Endringene er så mange og totale at magasin- og ukepressen på denne måten starter en helt ny epoke. Et slikt "nullpunkt" umuliggjør sammenligning med tidligere lesertall.

Det nye "valutatallet" inneholder tre komponenter:

  • Selve lesertallet
  • Antall ganger en gjennomsnittlig leser en utgave
  • Andel av bladet lest – sist gang du leste/tittet i bladet

Det nye valutatallet kalles GEP. I vedlegget er både lesertallet og GEP-verdien presentert for hver tittel som er målt.

Undersøkelsen omfatter også langt flere titler enn de som det finnes opplagstall for, bl.a. en del medlemsblader og avismagasiner.