Digital fremgang, ned på papir

69 prosent av det norske folk leser minst en papiravis en gjennomsnittlig ukedag (65 prosent hvis vi inkluderer lørdag og søndag). I snitt leser vi 1,1 aviser.  Lesertallene gjenspeiler på mange måter de utviklingstrekkene vi finner på opplagssiden. De store titlene går mindre tilbake enn før, mens de mange lokale- og regionale avisene har en sterkere tilbakegang. Lesertallene viser også vekst for nisjeavisene samlet.

Totalt sett har norske medier en daglig dekning på 87 prosent på desktop og papir.

I 2013 innførte flere lokale og regionale aviser nye betalingsmodeller for mediehusenes papir- og digitalutgaver. Det gjelder f.eks. mediehus som Aftenposten, Bergens Tidende ogStavanger Aftenblad. Tallene for 2013 speiler ikke konsekvensene av disse endringene, da de ble gjennomført relativt sent på året. For en tittel har vi ferske tall som kan si noe om en slik omlegging har vært vellykket: Fædrelandsvennen kan vise til en mer stabil opplagsutvikling, særlig for abonnement, sammenlignet med tilsvarende aviser. Samtidig viser lesertallene en stabil utvikling for papirutgaven, men et noe lavere lesertall for nettstedet etter at det ble lukket.