Papir- og nettutgavene like store

For første gang er den daglige lesingen av avisenes papir- og nettutgaver like store. Begge plattformene har en dekningsgrad på 61 prosent. De nye lesertallene fra TNS Gallup viser fortsatt nedgang for papir-, stabilitet for nett- og kraftig vekst for mobilutgavene. Veksten på mobil fører til at noen av de store mediehusene fortsatt styrker sin samlede markedsposisjon.

Tilbakegangen for papirutgavene er kraftigere enn det vi har sett tidligere. Fra perioden august 2013 tom. juli 2014 falt antall lesere for alle målte titler med 8,4 prosent. 10 titler hadde vekst i lesertallet, 53 holdt seg uendret, mens 100 titler gikk tilbake. Fortsatt leser 2.659.000 personer over 12 år en papiravis hver dag.

Lesingen av avisenes nettutgaver var i samme periode langt mer stabil med en svak tilbakegang på 1,5 prosent. Dette henger delvis sammen med at flere aviser nå helt eller delvis gir sine abonnenter eksklusiv tilgang til sine nettsider. Dessuten har mye av nettlesingen gått til mobile plattformer. De målte mobilutgavene hadde en samlet vekst på 18,7 prosent.

De store regionavisene

Siden forrige måling har de store regionavisene forbeholdt deler av sine nettutgaver for abonnentene og lagt om sine prismodeller. Til tross for dette hadde Aftenpostens nettutgave en vekst på nesten 3 prosent, mobilutgaven vokste med ca. 20 prosent, mens papirutgaven hadde en nedgang på 5,5 prosent. Samlet når Aftenposten daglig nesten 1,3 mill. lesere.

De andre regionavisene hadde nedgang i antall lesere av nett- og papirutgavene, men en kraftig vekst på mobilutgavene.

Fædrelandsvennen, som var tidlig ute med å forbeholde deler av sitt nettinnhold for abonnentene, hadde en vekst på nettutgaven med nesten 2 prosent. Lesingen av papirutgaven gikk tilbake med over 7 prosent, mens lesing av mobilutgaven viste en vekst på knappe 40 prosent.

Lokalavisene

Lesertallene for lokalavisenes papirutgaver faller. Samlet sett faller lesertallet med 8,8 prosent. Ca. halvparten av de målte nettutgavene hadde vekst, mens den andre halvparten viser stabilitet eller svak tilbakegang.

Hallingdølen, som utgis på Ål, var tidlig ute med å tilby abonnentene sine en såkalt "Ål inclusive" modell: Enten er du abonnent og får tilgang på alle avisens publiseringsplattformer, eller så har du ikke tilgang. Dette er en av de få avisene som har vekst både på papir og nett.

Nisjeavisene

Blant nisjeavisene finner vi flere av de avisene som har leservekst på papirutgaven: Klassekampen har en vekst på knappe 7 prosent, Morgenbladet knappe 2 prosent og Nationen kan vise til en vekst på hele 11 prosent. Nationen har også en solid vekst på nettutgaven.

Andre nisjeaviser som Dagens Næringsliv og Finansavisen har tilbakegang. Samlet går lesertallet for denne gruppen tilbake med 3,4 prosent.

VG og Dagbladet

Både VG og Dagbladet styrker sine totale markedsposisjoner. Dette skyldes først og fremst vekst på mobil. Lesertallene for papirutgavene faller fortsatt kraftig, VG faller med vel 16 prosent og Dagbladet med vel 11 prosent, mens mobilutgavene har en kraftig vekst, begge med 17-18 prosent. Nettutgavene har en svak positiv utvikling.

Avismagasinene

Fem avismagasiner måles i TNS Gallups Magasinundersøkelse. Tre av disse har leservekst, Aftenpostens A-Magasinet, Finansavisen MOTOR og Dagens Næringslivs D2. De to andre, Dagbladets Magasinet og VG-Helg har tilbakegang.

 

Forbruker & Media er avisenes offisielle måling av papirutgavene. Undersøkelsen måler også avisenes nettutgaver og enkelte titlers mobilutgaver. Undersøkelsen gjennomføres av TNS Gallup. Den består av ca. 45.000 telefonintervjuer årlig. De siste tallene (14/2) gjelder for perioden juli 2013 til juli 2014. Tallene sammenlignes med perioden juli 2012 til juli 2013. Lesertallene rapporteres to ganger i året. Lesertallene rapporteres i hele 1.000 lesere.