Magasinleserne følger trendene

Nordmenn elsker interiør og helse. Interiørbladene har totalt sett flest antall lesere. Mat, helse og livsstil er nok en gang den gruppen som øker lesertallene mest. Dette viser freske lesertall fra TNS Gallup.

35 prosent av det norske folk leser minst et blad/magasin hver dag, viser ferske lesertall fra TNS Gallup. Magasinene og ukebladene har totalt en samlet tilbakegang på 4,5 prosent. Fire magasingrupper har fremgang, mens 12 grupper går tilbake.

Magasinene blir i gjennomsnitt tatt fram og lest/tittet i 3,5 ganger, og 61 prosent av magasinenes sider blir lest/tittet i hver gang man tar fram magasinet, dette er stabilt sammenlignet med samme periode i fjor.

Bladgruppene som går frem er «Mat, helse, livsstil og hobby» som har en framgang på 9 prosent. Deretter kommer «Innsikt/Økonomi» (7%), «Jakt/Friluft» (4%) og «Ung kvinne» (4%).

Bladgruppen «Foreldre» taper flest lesere med 29 prosent og «Aktualitet & TV» har en tilbakegang på 17 prosent, begge disse gruppene har nådd den digitale transformasjonen og brukerne har flyttet seg over på digitale flater. Gruppene «PC, lyd og bilde» og «Voksen kvinne» har en tilbakegang på 9-11 prosent.

5 mest leste av betalte blader
1) Pondus (535.000)
2) Illustrert Vitenskap (508.000)
3) Se & Hør Tirsdag (506.000)
4) Hjemmet (469.000)
5) Donald Duck & co (358.000)

5 med størst fremgang av betalte blader (prosent)
1) KK Living (66,6)
2) UTE (45,8)
3) Mat fra Norge (42,9)
4) Tara Smak (39,3)
5) Aftenposten K (31,1)

 

Dette er tall fra MagasinUndersøkelsen (MU). Tallene for denne innsamlingsperioden er fra 01.07.13 til 30.06.14 (2013/2014, 14/2) og blir sammenlignet med 13/2-tallene som ble samlet inn fra 01.07.12 til 30.06.13 (2013/2014, 13/2). Undersøkelsen omhandler 96 blader og magasiner.

Utvalget er på 12.228 intervju med personer som er 12 år eller eldre. 1 prosent av befolkningen tilsvarer 43.659 personer 12 år eller eldre.