Lesetallmålingene fornyes for avishus og magasinforlagene

(Oslo 15.02.17) Kantar TNS og ComScore vant kontrakt på ny leserindeks. Den nye målingen vil omfatte lesing av alle avisene og magasinenes print- og digitale utgaver, og vil erstatte dagens tre kontrakter: Forbruker & Media, Magasinundersøkelsen og Norsk Internettpanel/Scores. Dette er første gang avishusene og magasinforlagene har samarbeidet om anbud for ny lesertallsmåling. Den nye kontrakten vil gjelde fra 1. januar 2018.

-Den nye undersøkelsen er et samarbeid mellom Kantar/TNS og ComScore. Kantar/TNS vil måle printutgavene og gi indeksen målgruppedata. ComScore vil måle alle mediehusenes digitale utgaver og gi månedlig rapportering av gjennomsnittlige dagtall. Verdiene i ComScore-målingen vil bli kalibrert inn i Kantar TNS-målingen. Leseverdiene for digitale utgaver vil da bli like, både i de tekniske- og de intervjubaserte målingene. Samtidig vil dette gi lesertall for mediehusenes samlede dekning på alle publiseringsplattformer, forteller fagsjef for analyse og utvikling i MBL, Geir Engen.

Metoden til printmålingene vil ikke bli vesentlig endret fra dagens målesystemer. Det legges imidlertid opp til å teste ut en såkalt "brand first"-metode for avistitlene. Det vil også bli testet ut metoder for å redusere antall intervju.

ComScore-løsningen vil også gi lesertall på nettsteder som ikke er omfattet av dagens målesystemer, slik som Facebook og Google. Løsningen åpner også opp for å benytte mediehusenes egne kundedata, og for å etablere en felles DMP.

Det vil også bli etablert en ny medieportal med alle relevante tall.

MBL mottok 6 anbud, 3 som leverte på hele undersøkelsen og tre som leverte kun på den digitale delen. Anbudene ble vurdert av en utredningsgruppe fra mediehus tilsluttet MBL. Leder av gruppen var Pål Nedregotten i Amedia. I gruppen var ellers Dorota Garbowska fra Egmont. Elin Westvik Andersen fra Aller, Britt Hestnes fra Adresseavisen/Polaris, Ida Ohren og Mikael Buchmann fra VG/Schibsted, Annette Narvestad fra Aftenposten/Schibsted og Frank Jansen fra Dagens Næringsliv. Beslutningen om valget av Kantar TNS/ComScore var enstemmig.

Bildet fra venstre: Fagsjef Geir E Engen fra MBL, direktør i Kantar TNS Jørn Y. Leipart og avdelingsleder Harald Kittelsen Internett TNS/ComScore.