Flere leser magasiner

(Oslo 24.09.15) Magasinlesingen har økt med 1,9 prosent det siste året. Hele 40 av MBLs 62 medlemsblader, har leservekst. Det er gruppene "helse/livsstil/sunnhet" og "kvinner" som øker mest.  - Papiret står fortsatt sterkt for magasinene. Dette viser at de har en tydelig kontrakt med sine lesere, sier administrerende direktør i MBL, Randi S. Øgrey.


34 prosent leser daglig minst ett magasin, og bladene blir i gjennomsnitt tatt frem og lest/tittet i 3,8 ganger. Dette er en sterk fremgang i forhold til rapporteringen fra ett år tilbake. 61 prosent av magasinenes innhold blir lest/tittet i hver gang man tar frem magasinet. Magasinene er delt inn i 16 bladgrupper, 7 av gruppene har fremgang. Størst fremgang har helse- og livsstilsbladene. Kvinnebladene og fagbladene kan også vise til solid vekst. Vekst finner vi også for matbladene. Størst tilbakegang har gruppene "innsikt/økonomi" og "tegneserie/ung".

Se & Hørs tirsdagsutgave er igjen størst, med over en halv million lesere. Noen av de tradisjonelle ukebladene, som henvender seg til brede lesergrupper, har også leservekst. Dette gjelder bl.a. Allers, Her & Nå, Hjemmet og Se & Hør-tirsdag.