Mer enn 30 prosent av opplaget er nå digitalt

Mer enn 30 prosent av totalopplaget er nå digitalt. Digitalt opplag omfatter rene digitale abonnement og abonnement som gir digital tilgang i tillegg til papiravisen. 54 prosent av medienes nettbesøk kommer fra mobil og nettbrett.

Digitalandelen er størst for de store avisene og for dagsaviser i de store byene, men også lokalaviser har en relativt høy andel digitalsalg. Opplags- og lesertallene for 2014 viser at overgangen fra papirbaserte- til digitale forretningsmodeller er godt i gang. Samtidig fortsetter lesertallene for papiraviser å falle.

-I tråd med at mediehusene har endret sine forretningsmodeller for salg av redaksjonelt innhold, har reglene for telling av opplag også endret seg. Vi er derfor på et statistisk nullpunkt, der opplagstallene for 2014 ikke kan sammenlignes med tidligere tall. De nye opplagstallene gir en god indikasjon på at publikum er villig til å betale for redaksjonelt innhold også på digitale plattformer, sier Didrik Munch, styreleder i MBL.

Samtlige aviskategorier har nedgang i lesing av papirutgavene, med en gjennomsnittlig fall på 10,4 prosent. Lesertallene på de mobile plattformene viser god vekst. Samlede lesertall for mediehusene er derfor stabile. Antall avistitler er ikke endret fra 2013.

-Det blir færre som leser papiraviser. Det betyr ikke at folk slutter å lese aviser, men en økende andel leser på andre plattformer enn papir. Nordmenn er fortsatt et avislesende folk, sier Munch.