Nye lesertall legges frem 20. september

(Oslo 14.09.16) Tirsdag 20. september kl. 09.00 offentliggjøres nye lesertall på MBLs nettsider. Mediehusene får tilsendt sine egne tall fredag 16. september.

Avismålingen er en del av TNS Gallups Forbruker & Media-undersøkelse. I alle utvalgsundersøkelser vektes utvalget slik at dette blir mest mulig likt befolkningen.

Vektes på ny måte

I Forbruker & Media har utvalget vært vektet for kjønn, alder og bosted (fordelt på 90 mediedistrikter). Dette er variabler som har betydning for mediebruken. De siste årene har vi sett at utdanning også har fått selvstendig betydning for mediebruken – også avislesing. Utvalget i Forbruker & Media har en overrepresentasjon av respondenter med høyere utdanning. Derfor innføres nå en utdanningsvekt fra og med denne rapporteringen.

Dette slår i større grad ut for noen titler, som andelsmessig har mange lesere med høyere utdanning. Tallene for avisene er derfor ikke direkte sammenlignbare med gamle lesertall. For magasinene er det ingen metodeendring.