Økonomien i norske mediebedrifter

(Oslo 20.08.13) Medietilsynets rapport om økonomien i norske mediehus i tidsrommet 2008-2012 foreligger nå i endelig utgave.

Kort oppsummert sier den ferske rapporten at lønnsomheten i mediebransjen samlet sett ble vesentlig svekket i 2012. Bransjens driftsresultat ble redusert med nær en halv milliard kroner. Det var hovedsakelig i de store abonnementsavisene at overskuddene gikk ned, men bransjen er fortsatt svært lønnsom med et samlet driftsresultat på 1,3 milliarder kroner. Kommersiell TV og privat radio styrket lønnsomheten både nasjonalt og lokalt. For de mindre avisene er lønnsomheten i 2012 også svekket i forhold til tidligere år, men nedgangen er mindre dramatisk for små enn for store aviser. Medietilsynets rapport