Norsk Opplagskontroll AS

Selskapet ble stiftet i 2001, og eies med like deler av Mediebedriftenes Landsforening, Landslaget for lokalaviser (LLA) og Medietilsynet. Daglig leder Henry Nilsen er selskapets eneste ansatte i trekvart stilling. Virksomhetens formål er å foreta kontroll av opplaget for norske aviser, og yte rådgivning om opplagsberegning. Kontrollen utføres etter regelverk fastsatt av de tre eierne, som også er oppdragsgivere. Det vurderes løpende om selskapet skal forestå opplagskontroll også for andre organisasjoner og publikasjoner.

For mer informasjon hjemmesidene til Norsk Opplagskontroll www.opplag.no

Norsk Opplagskontroll as,

Furukollen 15,

3924 Porsgrunn.

Telefon: 918 76 476

E-Post: henry.nilsen@online.no eller post@opplag.no

Styret består av følgende personer.

Bjørn Wisted, leder, MBL, wis@mediebedriftene.no

Tor Erik Engebretsen, nestleder MT, tor.erik.engebretsen@medietilsynet.no

Jan Erik Andersen ,MT, jan.erik.andersen@medietilsynet.no

Pernille Børset, MBL, pb@mediebedriftene.no

Holger Austvoll, LLA, holger.austvoll@strandbuen.no

Rune Hetland, LLA, rune@lla.no