Økning for livsstil, helse og mat

Nordmenn kaster seg på helsetrenden og er mer opptatt av mat, helse og livstil enn noen gang. Med en solid vekst både i opplagstall og lesertall er gruppen "livsstil, helse og mat" årets heteste i magasinmarkedet.  

37 prosent leser daglig minst ett blad. Magasinene blir i gjennomsnitt tatt frem og lest/tittet i 3,4 ganger, og i snitt blir 60 prosent av bladet lest/tittet i hver gang man tar frem magasinet. Se & Hør tirsdag er det bladet som totalt sett har flest lesere.

Totalt ble det kjøpt 62 mill. blader og magasiner i Norge i 2013. Totalopplaget pr. utgivelse var på 2,5 mill. Opplaget på like titler falt med 7,1 prosent fra 2012 til 2013. Vi fikk 4 nye titler, mens 10 titler gikk inn. I 2013 var Hjemmet Norges største ukeblad.

Lesertallene
For første gang kan magasin- og ukepressen presentere lesertall fra den nye undersøkelsen der vi sammenligner årstallene 2013 med årstallene fra året før. Totalt viser lesertallene en liten minus på 1,5 prosent på like titler. Grupperer vi lesertallene i de tradisjonelle magasingruppene finner vi leservekst i 10 av 16 grupper:

Magasingruppe

Prosentvis frem- og tilbakegang (AiR-tall) 2012 - 2013

Mat, helse, livsstil, hobby

+13,2

Ung kvinne

+10,2

Jakt, friluft

+8,4

Kvinne

+7,6

Innsikt, økonomi

+7,3

Bil, båt

+6,2

Sport, reise, vitenskap

+5,5

Tegneserie, ung

+ 4,9

PC, lyd og bilde

+ 2,4

Bolig og interiør

+ 2,3

Avismagasiner

-0,9

Fagblader

-1,9

Voksen kvinne (tidligere "familieblad")

-6,7

Aktualitet og TV

- 7,5

Mann

- 7,8

Foreldre

- 18,8

På topp finner vi "mat, helse, livsstil og hobby", de to kvinnegruppene "ung kvinne" og "kvinne", innsikt, økonomi" og "sport, reise, vitenskap". De bladgruppene som sliter mest er de samme som har slitt de siste årene: "aktualitet, TV" og "voksen kvinne". Første gruppe inneholder titler som Se & Hør og Her & Nå, mens siste gruppe består av de tradisjonelle familiebladene Allers, Hjemmet og Norsk Ukeblad.

Opplagstallene
Størst opplagsvekst hadde titlene "Lev landlig", "I form", "Det Nye Spesial" og "KK Living".  Bladet "Mann" utmerker seg også med en økning både på opplag og i lesertall. Magasinet gjorde i 2013 store forandringer, og det synes å ha truffet i et marked som ellers faller.

Størst tilbakegang har noen tegneserier (Pondus og Donald Duck), aktualitetsbladene Se & Hør og Her & Nå, samt kvinnebladet Stylemag.

Sett i forhold til lesertallene, er det godt samsvar innen en rekke av bladgruppene, mens vi kan finne forskjeller for andre. Her må man ta i betraktning at det er relativt store forskjeller mellom titler som er målt i leserundersøkelsen og som er opplagskontrollert.