83 prosent leser daglig norsk innhold - økning i digital abonnement

(Oslo 07.03.17) - Daglig leser 83 prosent av befolkningen over 12 år norsk redaksjonelt innhold, og vi når stadig flere på digitale flater. Opplagstallene vi nå legger frem viser at vi lager gode produkter til brukerne, og brukerinntektene blir stadig viktigere for mediehusene, sier Randi S. Øgrey adm. dir. i MBL. 

Daglig når mediehusene 83 prosent av befolkningen over 12 år. Andelen som leser papirutgavene faller fortsatt, og er nå på 49 prosent. 62 prosent leser avisenes nettutgaver og 42 prosent leser mobilutgavene.

Avisenes nettaviser, målt gjennom Forbruker & Media, økte med 2 prosent fra 2015 til 2016, mobilutgavene økte med 2,7 prosent, mens papirutgavene falt med 12,8 prosent. For mediehusene samlet er tilbakegangen på 3,7 prosent.

Norges fem største mediehus i samlet leserdekning er VG (2 358 000), Dagbladet (1 476 000), Aftenposten (1 214 000), Dagens Næringsliv (513 000) og Bergens Tidende (316 000).

For første gang på mange år kan mange titler vise til opplagsfremgang. 92 av 228 titler (41 prosent) fikk opplagsvekst i 2016. Opplagsutviklingen er fortsatt preget av overgangen fra papir til betalt digitalt abonnement. Av totalopplaget var 63 prosent komplettabonnement (både papir og digitalt). Men den største økningen har andelen rene digitalabonnement (fra 7,5 prosent til 12,9 prosent).  

- Det er ingen tvil om at det digitale mva-fritaket har hatt positiv effekt på opplagsutviklingen. For å sikre den gode journalistikken er vi avhengig av gode rammebetingelser, ikke minst i en tid med et svært krevende annonsemarked, sier Øgrey.

Mens papiropplaget sank med 7,8 prosent, økte digitalopplaget med 8,6 prosent. Totalopplaget for norsk aviser er ca. 2 millioner eksemplarer. Det rene papiropplaget utgjør 24,1 prosent – ned fra 29,4 prosent i 2015. Totalopplaget for aviser tilsluttet MBL og LLA sank med 1,1 prosent fra 2015 til 2016.

Av de 92 avisene med opplagsfremgang, er det Dagbladet som øker mest med 3.807 eks. Dette skyldes økt salg av digitalabonnement, inkl. den elektroniske utgaven av papirutgaven.

Av ukeavisene er det Aftenposten Junior som også i år øker mest (+ 2.731 eks.) og avisen for yngre lesere har nå et totalopplag på 27.777 eks.

Svært mange lokalaviser har også opplagsfremgang, bl.a. Fredriksstad Blad som øker med 2.286 eks.