Nye opplagsregler 2018

Fra 2018 innføres nytt regelverk for rapportering av opplag, og tidligere regelverk fra 2014 vil ikke lenger være gjeldende.

Formålet med opplagsoppgaven er å beregne opplaget/volumet av avisens ulike titler (hovedprodukter) for offentliggjøring til brukere av opplagstall.

I arbeidet med det nye regelverket har det vært viktig å sikre at opplagstallene har høy troverdighet, og intensjonen har vært at tallene skal gi et riktig bilde av styrkeforholdet mellom avisene med tanke på bestilt og betalt volum.

De største endringene fra tidligere regelverk er:

-          Rapporteringen vil fra 2018 skje to ganger i året

-          Abonnementsopplaget telles ut fra gjennomsnittlig antall solgte abonnement, uavhengig av pris.

-          For bedriftssalg settes det nå krav om en prosentvis andel i forhold antall faktiske og mulige nedlastinger.

-          Egen sats på frieksemplarer for E-avis fjernes og digitale produkter sidestilles med papir i samme matrise.

Produktene vil som tidligere deles inn i tre produktgrupper, Papiravis, Digital/eAvis og Komplett, og omfatter abonnement, løssalg, bedriftssalg og frieksemplarer.

Opplagsoppgave for 1. halvår skal leveres innen 10. august 2018, og vil offentliggjøres høsten 2018.

Dersom ditt mediehus ønsker videre kursing, eller har spørsmål rundt rapportering basert på det nye regelverket, kan du ta kontakt med Opplagskontrollen ved Henry Nilsen: henry@opplag.no.

Har du andre spørsmål vedrørende opplag, ta kontakt med MBL ved Bente Håvimb bente@mediebedriftene.no