Historisk lønnsstatistikk

2011

Trykt presse (avis) - redaksjonelle medarbeidere
Ukepresse - redaksjonelle medarbeidere
Digitale medier - redaksjonelle medarbeidere
Etermedier redaksjonelle medarbeidere
Grafiske medarbeidere
Pakkerimedarbeidere
Funksjonærer

2010

Trykt presse (avis) - redaksjonelle medarbeidere - Oppdatert 23.05.2011
Ukepresse - redaksjonelle medarbeidere - 03.05.2011
Digitale medier - redaksjonelle medarbeidere - 03.05.2011
Etermedier redaksjonelle medarbeidere - 03.05.2011
Grafiske medarbeidere - 03.05.2011
Pakkerimedarbeidere - 03.05.2011
Funksjonærer - 03.05.2011

2009

Trykt presse (avis) - redaksjonelle medarbeidere - 25.4.2010
Ukepresse - redaksjonelle medarbeidere - 25.4.2010
Digitale medier - redaksjonelle medarbeidere - 25.4.2010
Funksjonærer - oppdatert 20.4.2010
Grafiske medarbeidere - 23.4.2010
Pakkerimedarbeidere - 24.4.2010

2008

Trykt presse (avis) - redaksjonelle medarbeidere
Ukepresse - redaksjonelle medarbeidere
Etermedier - redaksjonelle medarbeidere
Digitale medier - redaksjonelle medarbeidere
Funksjonærer
Grafiske medarbeidere
Pakkerimedarbeidere

2007

Trykt presse (avis) - redaksjonelle medarbeidere (lagt ut 30. april 2008)
Ukepresse - redaksjonelle medarbeidere (lagt ut 30. april 2008)
Etermedier - redaksjonelle medarbeidere (lagt ut 30. april 2008)
Digitale medier - redaksjonelle medarbeidere (lagt ut 30. april 2008)
Funksjonærer (lagt ut 30. april 2008)
Grafiske medarbeidere (lagt ut 30. april 2008)
Pakkerimedarbeidere (lagt ut 30. april 2008)

2006

Trykt presse (avis) - redaksjonelle medarbeidere (lagt ut 28. april 2007)
Ukepresse - redaksjonelle medarbeidere (lagt ut 2. mai 2007)
Etermedier - redaksjonelle medarbeidere (lagt ut 2. mai 2007)
Digitale medier - redaksjonelle medarbeidere (oppdatert 14. mai 2007)
Funksjonærer (lagt ut 30. april 2007)
Grafiske medarbeidere (lagt ut 27. april 2007)
Pakkerimedarbeidere (lagt ut 30. april 2007)

2005

Trykt presse (avis) - redaksjonelle medarbeidere (oppdatert 28. april 2006)
Ukepresse - redaksjonelle medarebeidere (26. april 2006)
Etermedier - redaksjonelle medarbeidere (26. april  2006)
Digitale medier - redaksjonelle medarbeidere (26. april 2006)
Funksjonærer (Oppdatert 5. mai 2006)
Grafiske medarbeidere (5. mai 2006)
Pakkerimedarbeidere (5. mai 2006) 

2004

Trykt presse (avis) - redaksjonelle medarbeidere (9. mai 2005)
Ukepresse - redaksjonelle medarebeidere (9. mai 2005)
Etermedier - redaksjonelle medarbeidere (9. mai 2005)
Funksjonærer (9. mai 2005)
Grafiske medarbeidere (3. mai 2005)
Pakkerimedarbeidere (3. mai 2005) 

2003

Avis - redaksjonelle medarbeidere  -  Oppdatert 13. april 2004
Avis - funksjonærer
Avis - grafiske medarbeider - Oppdatert 27. april 2004
Avis - pakkeriansatte - 6. mai 2004
Digitale medier -  Oppdatert 21. april 2004
Ukepresse -(kun redaksjonelle medarb)
Etermedier - Journaliststatistikk