Veiledning lønnsstatistikk

På denne siden finner du linker til veiledninger for utfylling av lønnsstatistikk som skal innrapporteres til Mediebedriftenes Landsforening.

For hver av gruppene finnes det en generell veiledning som beskriver de ulike feltene som det skal innrapporteres data på. I tillegg finnes det en beskrivelse av stillingskodene og en nivåbeskrivelse. NB! For journalistene er beskrivelsen av stillingskodene en integrert del av den generelle veiledningen.

Veiledningene er lagret i PDF-format. For å kunne lese eller skrive ut disse må du ha Adobe Acrobat Reader installert på maskinen din. Dersom du har behov for å laste ned en versjon av dette programmet finner du det på http://www.adobe.no/