MBLs lønnsstatistikk for 2014

Dette er lønnsstatistikken for MBLs medlemsbedrifter, alle tall er pr 31.12.2014. Her finner du lønnsstatistikk for redaksjonelle medarbeidere, funksjonærer, grafiske medarbeidere og pakkerimedarbeidere i våre medlemsbedrifter.

 

I de tilfeller noen av rapportene oppdateres vil dette fremkomme på denne siden.

Alle rapportene er i pdf-format og finnes i listen til høyre.

Pakkeristatistikken er oppdatert per 16.04.15