MBLs lønnsstatistikk for 2015

Dette er lønnsstatistikken for MBLs medlemsbedrifter, alle tall er pr 31.12.2015. Her finner du lønnsstatistikk for redaksjonelle medarbeidere, funksjonærer, grafiske medarbeidere og pakkerimedarbeidere i våre medlemsbedrifter.

I de tilfeller noen av rapportene oppdateres vil dette fremkomme på denne siden.

Alle rapportene er i pdf-format og finnes i listen til høyre.