MBLs lønnsstatistikk for 2016

Dette er lønnsstatistikken for MBLs medlemsbedrifter, alle tall er pr 31.12.2016. Her finner du lønnsstatistikk for redaksjonelle medarbeidere, funksjonærer, grafiske medarbeidere og pakkerimedarbeidere i våre medlemsbedrifter.

Nytt i år er at det er laget en samlet statistikk for alle de redaksjonelle overenskomstområdene (avis, ukepresse, digitale medier og etermedier)

I de tilfeller noen av rapportene oppdateres vil dette fremkomme på denne siden.

Alle rapportene er i pdf-format og finnes i listen til høyre.