Veiledning medielønnsstatistikk

På denne siden finner du linker til veiledninger for utfylling av lønnsstatistikk for Mediebedriftenes Landsforening, denne skal brukes av bedrifter som er med i medielønnssamarbeidet.

For hver av gruppene finnes det en generell veiledning som beskriver de ulike feltene som det skal innrapporteres data på. I tillegg finnes det en beskrivelse av stillingskodene og en nivåbeskrivelse. NB! For journalistene er beskrivelsen av stillingskodene en integrert del av den generelle veiledningen.

Veiledningene er lagret i PDF-format. For å kunne lese eller skrive ut disse må du ha Adobe Acrobat Reader installert på maskinen din. Dersom du har behov for å laste ned en versjon av dette programmet finner du det på http://www.adobe.no/