Viktige data før neste års tarifforhandlinger

(Oslo 27.09.17) Under vårens forhandlinger med NJ var omlegging av ulempesystem tema. Partene ble enig om å nedsette en felles utvalg som skal fremskaffe et godt faktagrunnlag, slik at temaet kan tas opp under forhandlingene våren 2018

Skjema til medlemmene

For å sikre oss at vi har kontroll på konsekvensene av en eventuell systemendring er vi  avhengig av hjelp fra medlemmene.

I uke 42 vil vi sende ute et skjema vi ber dere fylle ut og returnere til oss. I skjemaet skal alt turnusarbeid innenfor det redaksjonelle området i uke 43 registreres time for time.

Det er viktig at alle MBLs medlemmer besvarer undersøkelsen, slik at vi har oversikt over mulige konsekvenser ved et evt systemskifte i forbindelse med NJ-forhandlingene 2018.