Hva består comScores UDM teknologi av?

UDM (Unified Digital Measurement Methodology) er metoden comScore benytter for å kombinere både tag-basert data og paneldata for å måle nettsteder og apper. Metoden benytter det beste av både tag-basert data og paneldata for å gi et komplett bilde av dekning, sidevisninger, tid og besøk som ikke er mulig ved bare å benytte rene paneldata eller trafikkmålinger. UDM metoden benyttes for alle taggede nettsteder comScore rapporterer på, og er definert som et krav for de nettstedene som skal kalibreres inn i Kantar Online.