Hva blir målt?

Hovedfokuset for de nye målingene er å tilby en åpen og transparent løsning for å rapportere dekning og målgrupper til mediehusene, annonsører og mediebyråer i Norge. Kantar Media vil måle papirutgavene som fortsatt er koblet til målgruppedataene i Forbruker & Media (F&M).  comScore vil måle alle mediehusenes digitale utgaver og gi månedlig rapportering av gjennomsnittlige dagstall. Verdiene i comScore-målingen vil bli kalibrert inn i F&M (Kantar Online – tidligere Gallup PC). Dekningstallene for digitale utgaver vil da bli like, både i de tekniske- og de intervjubaserte målingene. Samtidig vil dette gi dekningstall for mediehusenes samlede dekning på alle publiseringsplattformer.