Hva er hovedforskjellene fra tidligere målinger?

Den nye strukturen er fremtidsrettet og tar hensyn til nye forretningsmodeller. Frem til i dag har markedet mottatt tre ulike dekningstall fra hhv. Scores, NIP og Forbruker & Media (F&M). De nye målingene samler onlinedata i et offisielt tall samtidig som muligheten for skille på ulike enheter ivaretas. Samtidig videreutvikles undersøkelsene for måling av lesertall for papirutgavene for aviser og magasiner. De nye målingene for avis (F&M TLF) vil rapportere på papir, eAvis, desktop, mobil og nettbrett. For magasiner (MU) vil det rapporteres på papir, og digitalt totalt og for mobil.

For å muliggjøre dette vil de digitale dekningstallene kalibreres inn i F&M. De offisielle tallene vil presenteres i en ny Medieportal, samtidig som deltakende medier vil kunne integrere data i egne systemer for å styrke sine målgruppedata. Også annonsører og mediebyråer vil kunne nyttiggjøre seg av målingene både indirekte via styrkede mediedata og ved bruk av de nye analyseverktøyene.

De nye målingene kombinerer censusdata (trafikkdata) fra tagger med paneldata, og rapporterer dekningstall på personer, der de tidligere topplistene har vært basert på "cookie tracking" (Scores) og rapportering av unike brukere og sidevisninger. De nye tallene vil slik gi faktisk persondekning, ved å ta høyde for blant annet mediebruk på tvers av enheter og sletting av informasjonskapsler.