Hvilke verktøy kan jeg bruke for å få tilgang til de nye tallene?

Medieportalen - Lesertallene vil offentliggjøres på den nye Medieportalen fra Kantar Media, og listeføring på medieportalen vil bli ansett som de offentlige valutatallene fra 2018. Medieportalen vil være tilgjengelig for alle, og vil erstatte de tidligere brukte tnslistene.no (de historiske tallene vil fortsatt eksistere). Det vil videreføres tilsvarende topplister for mediebruk i Norge, "Medierapporten" og "Onlinelisten", hvor Medieportalen vil rapportere daglig persondekning der tidligere lister har rapportert unike brukere. Medieportalen vil i tillegg tilby et sett med forhåndsdefinerte rapporter (mediedetaljer, sammenligning, rangering og trend). Portalen vil oppdateres månedlig.

 

Kantar Online – Kantar Online er en oppgradering av Gallup PC til en skyløsning for bedre tilgjengelighet og forenklet oppdatering av databaser. Kantar Online krever ikke lokal installasjon, og gjennomfører alle nødvendige oppdateringer av programvare og data automatisk, slik at behovet for dette lokalt (av sluttbruker eller IT) forsvinner. Alle brukere vil til enhver tid være oppdatert når det gjelder programvare og data.

Rapporteringsløsningen vil fungere som tidligere, men med kalibrerte tall fra comScore på persondekning for nettsteder. Den nye målingen erstatter Norsk Internetpanel (NIP), og planleggingsverktøyet Ateliér og analyseverktøyet Infosys+ vil ikke bli videreført. Kantar Online vil oppdateres månedlig for nettsider og halvårlig, som tidligere for papirutgavene.

 

MMX-suite – comScore tilbyr tagging til alle deltakende nettsteder, og rapportere alle nettsteder og apper via comScore MMX rapporteringsplattform. Verktøyet blir tilbudt alle deltakende nettsteder via MBL som en del av den nye avtalen, og er tilgjengelig som abonnementstjeneste til alle andre nettsteder, mediebyråer og annonsører. Rapporteringsplattformen består av et sett med Media Metrix-moduler som analyseverktøy for de digitale målingene. MMX for desktop, MoMX for mobil, VMX for video, og MMX MP for multi-plattform rapportering. MMX oppdateres månedlig og rapporteres på persondekning.