Hvordan måles de digitale lesertallene?

Den nye internettmålingen baseres på både tagging av nettsteder/apper og comScores panelmålinger i Norge, og dekker både web- og appmålinger på tvers av desktop, mobil og nettbrett. Løsningen som opprettes i Norge er basert på comScores globale målesystem og gjør det mulig å synliggjøre alle norske nettsteder for annonsører, mediebyråer og andre medier. Ved hjelp av panelene vil dette også etter hvert kunne inkludere nettsteder som ikke er tagget med comScore, slik som for eksempel Facebook og Google. 

Dataene er hovedsakelig basert på comScores internettpaneler i Norge og vil rapportere persondekning, men for de aller minste nettstedene vil man måtte benytte snitt daglig norske brukere fra Kantar Online slik at nettstedene vil få et offisielt nett-tall å forholde seg til.