Hvorfor blir ikke digitaltallene tilgjengelig samtidig i MMX og på Medieportalen?

Når digitaltallene foreligger fra comScore blir disse videre kalibrert inn i Kantar Online, før de offisielle tallene tilgjengeliggjøres på Medieportalen med tilhørende demografi fra Forbruker & Media (F&M). Tallene i Kantar Online og Medieportalen vil derfor være tilgjengelige ca. 2 uker etter at digitaltallene rapporteres fra comScore. På Medieportalen vil det også finnes en tilgjengelig onlineliste som kun vil inneholde tall fra MMX. Denne listen vil ha begrenset med rapporteringsfunksjoner.