Hvorfor finner jeg ikke daglig dekning i MMX Multi-Platform?

Average Daily visitors er en rapportering som ikke finnes i systemene MoMX (total) og MMX MP i dag. Bakgrunnen for at denne variabelen ikke finnes i MMX MP er at dobbeltdekningskalkulasjonene baseres på et "Dynamic Panel" og at det ikke er satt opp til å kalkulere daglig dobbeltdekning mellom plattformene som blir observert:

The reason why we do not offer overlap model for Average Daily Visitors in MMX MP is that we process the Dynamic Panel data on a monthly basis and that we analyse monthly overlaps of platforms we observe in the Dynamic Panel which then inform the Multi-Platform overlap model. The current methodology does not aim to analyse the DP overlaps on a daily basis and thus we do not have any “daily overlap model”.

Dobbeltdekningsmodellen benytter altså månedlig input fra det virtuelle panelet hvor det identifiseres overlapp mellom de forskjellige plattformene. Dette gjennomføres på månedlige data, men om man skal bryte det ned på daglig dekning må input til modellen gjennomføres på daglige data, noe som ikke er mulig i dag. Snitt på daglig dekning er derfor bare rapporterbart på PC/Mac, smarttelefon og nettbrett separat, tilsvarende de dataene som skal kalibreres inn i Forbruker og Media (F&M).

På Medieportalen og i Kantar Online (Gallup PC) vil det derimot være mulig å benytte kalibrerte F&M tall til å kalkulere daglig snitt på total dekning for de målte nettstedene.