Hvorfor innføres det nye målinger?

Det er fremdeles behov for offisielle mediemålinger - enda viktigere enn tidligere i forhold til tilfanget av alle typer data av ulik kvalitet. Mediemålingene må være relevante, uavhengige, troverdige, akseptert av markedet, sammenlignbare og transparente. I tillegg må de digitale målingene utvikle seg kontinuerlig for å følge den teknologiske utviklingen og folks endrede bruk av medier. Formålet med den nye avtalen har vært å sikre offisiell dokumentasjon av høy kvalitet og med stor bruksverdi for det norske markedet.