Kan tallene sammenlignes med tidligere topplister?

De nye digitale målingene benytter en annen metode og er derfor ikke sammenlignbare med tidligere tall.

Topplistene for digitale lesertall går fra å rapportere på unike brukere basert på cookies (TNS Scores) til å rapportere brukere på personnivå (comScore). For mange av nettstedene er det også en endring i hvilke domener/seksjoner som inkluderes i de nye dekningstallene. Dette betyr at digitaltall fra april 2018 vil representere et nytt 0-punkt.

Metoden for å måle dekning i comScore skiller seg også fra tidligere Norsk Internettpanel (NIP), og sammenligninger må ta i betraktning at NIP ikke hadde mulighet til å inkludere ekstrembrukere, enkelte apper og trafikknivåer fra browsermålingene. comScores UDM metode, og hva som er inkludert i målingene (domener, apper), gjør at det for mange nettsteder derfor ikke vil være mulig med direkte sammenligning.

Målingene for avis (F&M TLF) innfører brand first for digitale produkter fra 2018, og utvider til å måle både desktop, nettbrett og mobil. Tidligere har det vært målt på web og mobil. Magasinmålingene holdes uendret og måler online totalt, uavhengig av enhet.

Tallene for papirutgaver målt i F&M er uforandret og vil derfor være sammenlignbare med tidligere tall for papir. På Kantar Medias nettsider finner dere mer informasjon om innsamlingsmetodene for papiraviser og magasiner.