Når vil de ulike tallene være tilgjengelig gjennom 2018?

Digitaltallene – Tallene på hhv. desktop, mobil og nettbrett vil være tilgjengelig til ulike tidspunkter i comScore MMX og i Forbruker & Media (F&M) samt Medieportalen.

MMX: Mengden data som går via systemene gjør at det kreves noen uker for å prosessere ferdig foregående måned. De norske dataene i MMX sikter på å bli tilgjengelig innen den 23. arbeidsdagen i den påfølgende måneden. Eksempelvis vil tall for desktop, mobil og nettbrett for januar 2018 være tilgjengelig i MMX fra februar 2018. Tallene vil oppdateres månedlig.

F&M (Kantar Online): Tallene for F&M 18/1 offentliggjøres 7.mars 2018 og er basert på datainnhenting i 2017. Disse tallene er derfor også basert på tidligere metode og vil rapportere på web og mobil. Tallene for F&M 18/2, som offentliggjøres i september/oktober 2018, vil være en hybrid av tidligere metode og innføring av Brand First for digital fra januar 2018. Tallene vil rapporteres på web og mobil. Tallene for F&M 19/1, som offentliggjøres i mars 2019, vil bestå kun av intervju gjennomført med Brand First for digital og dermed representere et nytt 0-punkt. Tallene vil rapportere på desktop, mobil og nettbrett. Digitaltallene vil oppdateres månedlig fra mars 2018 og vil fra april rapportere kalibrerte tall.

Medieportalen: De offisielle dekningstallene i Medieportalen vil komme fra F&M (Kantar Online) og dermed følge samme tidslinje som vist over.

Tallene for papirutgavene - Tallene for papirutgaver målt i F&M og MU er uforandret og vil derfor være sammenlignbare med tidligere tall for papirutgaver. Tallene rapporters to ganger i året, i februar/mars og september/oktober, i F&M (Kantar Online) og i Medieportalen. 

Totaltall – Tallene på mediehusnivå på tvers av papirutgaver og digital vil følge samme logikk som rapportering for digital (se over), hvor tall for papirutgavene holdes konstant per halvår og digitaltallene oppdateres månedlig i F&M (Kantar Online) og i Medieportalen.